Retur

30 dages returret

Når du handler online på www.woden.dk har du 30 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder dit køb, og derefter returnere vare(r) til os. Din returret løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere varer bestilt i én ordre, men leveres separat, eller et produkt, der kommer i flere partier, kører perioden fra modtagelsen af det sidste produkt.

Du må kun håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes kvalitet og egenskaber. For at udøve fortrydelsesretten, bør du sende en utvetydig erklæring via e-mail inden for 30 dage efter modtagelsen af varen.

OBS: Bemærk, under spidsperioder såsom udsalg og Black Friday, kan der forekomme længere behandlingstid på returvarer.

Retur

Hvis du fortryder dit køb, skal varerne returneres til: 

WODEN A/S
Michael Drewsens Vej 22
8270 Højbjerg
Danmark
Att.: Retur / WODEN A/S

Email: customerservice@woden.com

Brug venligst vores vedlagte returseddel.

Til gengæld skal du sørge for, at varerne er forsvarligt pakket ind. Du har ansvaret for pakken / varerne, indtil vi modtager den. Så behold postkvittering og tracking-nummer. For danske og tyske ordrer dækker vi returomkostningerne, medmindre ordren er afgivet i forbindelse med Liveshopping-event, hvor fri retur ikke gælder. Kunder fra resten af verden skal betale retur-omkostningerne, når de fortryder et køb.

Vigtigt: Vi forventer, at du så hurtigt som muligt efter du har givet meddelelse herom, og vi skal have modtaget varen senest 30 dage efter modtagelsesdatoen.

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt COD.

Dokumentation af dit køb og returnering formular

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen, faktura eller anden dokumentation for dit køb. Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får udbetalt det beløb tilbage, du har betalt til os ved købet. Beløbet overføres altid til samme betalingsmiddel som du har betalt for købet. Har du for eksempel betalt med kort, udbetales købesummen til betalingskortet, som blev benyttet til købet.

Bemærk: Du kan miste dit købs beløb helt eller delvist. Det sker, hvis produktet er forringet, fordi:

- Du har faktisk taget varen i brug.

- Det er blevet beskadiget, mens du var ansvarlig for det.

- Du har håndteret varer på anden måde end var nødvendig for at du kan bestemme egenskaber og kvalitet.

Fortrydelsesret ved brugte varer

Der er 14 dages fortrydelsesret for varer, som du har taget i brug. Hvis varen er blevet brugt kan den fortsat returneres under fortrydelsesretten. Som forbruger må man i princippet kun tage varen i øjesyn altså afprøve dit køb som i en fysisk forretning. Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Er varen brugt kan du kun få en del eller intet af købsbeløbet retur. Det er forbrugeren som skal betale for en evt. værdiforringelse og den værdi fastsættes efter, hvad vi kan få for den i et videre salg.