Personlige oplysninger

For at handle hos www.woden.dk skal du oplyse mindst:

- Navn

- Adresse

- E-mail-adresse

- Telefon / mobil nummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig samt give den bedst mulige service i fremtiden. 
Ovenstående data er lagret med oplysninger om de emner, du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, se. Bogføringsloven §10, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet et login for at kunne foretage selvbetjening i shoppen, kan dine personlige oplysninger ikke slettes, medmindre du beder os om at gøre det. Når der indsamles indtastede personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger bliver ikke videregivet eller solgt til tredjepart, bortset fra i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Offentliggørelse i en sådan situation ville være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om privatlivets fred. Som kunde har du ret til at få adgang til vores registreringsdata om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i denne lov om behandling af personoplysninger og spørgsmål vedrørende denne skal rettes til: info@woden.dk.

Sikkerhed

Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Vores internetbutik fungerer i samarbejde med bl.a. Clearhaus, og vi har beskyttet de data, der transporteres via nettet i forbindelse med køb, ved hjælp af SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

Hverken Woden eller andre har mulighed for at se dataene. Så længe du kigger rundt på vores hjemmeside for at finde gode tilbud og lækre produkter, er der ingen kryptering, men når du skal til at indtaste dine betalingsoplysninger, kreditkortnummer, udløbsdato mv., går du ind i et såkaldt "sikkert" område. I det sikre område er oplysningerne krypterede, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Hos Clearhaus bliver kreditkortoplysningerne valideret, dvs. det undersøges, om kortet f.eks. er spærret eller andet, der gør det ugyldigt. Hvis alt er i orden, gives der melding til dig som køber om, at din ordre er bekræftet.

Woden modtager ingen oplysninger om dit kreditkortnummer og/eller udløbsdato, men får besked om, at et beløb er reserveret til Woden til senere overførsel, når vi har ekspederet din ordre. Når bestillingen er sendt videre til GLS, overføres det reserverede beløb til vores konto hos Clearhaus.

Cookies

Ved at benytte www.woden.dk, accepterer du, at vi kan bruge cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende din computer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Lov og værneting køb af varer på www.woden.dk er underlagt dansk ret og lovgivning. Enhver tvist afgøres ved de danske domstole.